فارسی English
سازندگان عود

مسعود شجاعی(بندر عباس-1347)

از نوجوانی ساخت سازهای گیتار و عود را به صورت خودآموز آغاز نمود و در ادامه با مطالعات بسیار توانست به صورت جدی تر و علمی تر به فعالیت در این زمینه ادامه دهد. شجاعی علاوه بر ساختن ساز در نواختن گیتار و عود نیز توانا می‌باشد.

     
     
     
     
     
     
     

 

عود ایرانی
دانلود Firfox  دانلود Flash player  Google PageRank Checker