فارسی English
نوازندگان عود

نسل اول

نسل سوم نسل دوم

  <<تقسیم بندی نوازندگان بر اساس سابقه آنها در نواختن عود می‌باشد>>

 

عود ایرانی
دانلود Firfox  دانلود Flash player  Google PageRank Checker