فارسی English
نسل دوم

اسماعیل صدقی آسا(تهران– 1328)

فراگیری موسیقی را نزد داریوش صفوت آغاز نمود و در دانشگاه از محضر محمود کریمی و نورعلی خان برومند بهره برده است. صدقی آسا در سالهای گذشته با ارکستر مرحوم جواد معروفی و گروههای شیدا، نوا و نیریز همکاری داشته است و سالها نیز در زمان حضور هوشنگ ابتهاج در رادیو و تلویزیون فعالیت نموده است.
 
     
     

 

عود ایرانی
دانلود Firfox  دانلود Flash player  Google PageRank Checker