فارسی English
سازندگان عود

بهرام طاهریان(کرمانشاه–1334)

 از سال 1374 سازسازی را با استفاده از راهنمایی‌های استاد قنبری مهر آغاز نمود. وی دارای مدرک فوق لیسانس مرمت آثار تاریخی می‌باشد و پایان نامه اش را با راهنمایی استاد قنبری مهر در مورد مرمت ویلن تنظیم کرده است و هم اکنون در کارگاه خود مشغول ساختن سازهای سه تار، بربت و تنبور می‌باشد.

     
     
     

 

عود ایرانی
دانلود Firfox  دانلود Flash player  Google PageRank Checker