فارسی English
سازندگان عود

پوریا پورشقاقی (تهران– 1351)

از سنین نوجوانی ساختن و نواختن سه تار و در ادامه ساختن و نواختن عود را آغاز کرده‌است. پورشقاقی در زمینه ساز سازی از راهنمایی‌های یدالله گودرزی و در زمینه نوازندگی از محضر عطا جنگوک، رضا موسوی زاده و محمدرضا لطفی بهره برده‌ است.

     
     
     
     
     
     

 

عود ایرانی
دانلود Firfox  دانلود Flash player  Google PageRank Checker