فارسی English
سازندگان عود

حسن منوچهری(تهران-1389-1313)

همزمان با نوازندگی عود در ارکسترهای بزرگ، با اجازه و تحت نظارت استاد قنبری مهر به کارگاه ساز سازی وزارت فرهنگ و هنر وقت راه یافت و با راهنمایی هنرمندان بزرگی چون قنبری مهر و صنعتی به فراگیری ساخت عود پرداخت.

 
     
     
     
     
     
     
     

 

عود ایرانی
دانلود Firfox  دانلود Flash player  Google PageRank Checker