فارسی English
سازندگان عود

منصور دقیق (تهران-1317)

از سنین نوجوانی ساختن ساز را آغاز نموده است و در ادامه از سال 1342 به ساختن عود پرداخته است. منصور دقیق با نواختن سازهای ارغنون، ویولن، عود و ... آشنایی دارد.

     
     
     
     
     

 

عود ایرانی
دانلود Firfox  دانلود Flash player  Google PageRank Checker